KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » topení » měřiče tepla

Měřiče tepla

Vlastníme osvědčení o registraci číslo 3001-OR-081-07 - vydal metrologický institut v plzni.

Měření tepla v bytových jednotkách v rámci objektu vede k tomu, že celkové náklady na topení v rámci objektu jsou spravedlivěji rozděleny podle nainstalovaných poměrových měřidel na jednotlivá topná tělesa v bytových jednotkách.

Bytové jednotky jsou zpravidla zásobovány topným médie ( převážně vodou ) několika stoupačkami. Použití absolutních měřidel tepla, která by musela být namontována na každé topné těleso v bytě, by bylo velmi cenově náročné. Proto je pro rozúčtování celkové spotřeby na jednotlivé bytové jednotky mnohem výhodnější použít poměrová měřidla, která jsou ve srovnání s absolutními měřidly mnohem levnější.

Poměrová měřidla topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Na topné těleso se namontuje podle určených pravidel tepelný můstek z hliníkové slitiny, který zaručuje teplotní vazbu na topné těleso. Na teplotní můstek je připojen jeden snímač povrchové teploty topného tělesa. Druhý snímač teploty měří okamžitou teplotu okolního prostoru. Naměřené teploty jsou předávány ke zpracování integrovanému mikroprocesoru. Takto zaznamenané hodnoty jsou mikroprocesorem přepočítány a vyhodnocovány. Všechny sledované hodnoty ( impulsy) jsou zobrazeny na polyfunkčním displeji . Optický displej se používá pro automatický odečet naměřených hodnot a dále zaznamenává a ukládá nastavené sledované hodnoty ( celkový počet impulsů,měsíční stav, roční stav impulsů, apod.). Tento systém poměrového měření je velmi přesný a je použitelný i u nízkoteplotních topných soustav.

siemens WHE 30

SIEMENS WHE 30

Jednočidlový elektronický indikátor topných nákladů, který vyniká především:

 • vysokou hodnověrností údajů
 • vizuálním zobrazením aktuálního a posledního stavu
 • minimální poruchovostí
 • minimální spotřebou (baterie na 12 let)
 • moderním designem.
 

Kapalinové měřiče tepla

Kapalinové měřiče tepla

Kapalinové poměrové měřiče tepla fungují na principu odpařování speciálně obarvené kapaliny, která je zdravotně nezávadná. Rychlost odpařování kapaliny je závislá na teplotě topného tělesa. Přesně definovanou vazbu a přenos tepla zprostředkuje opět hliníkový teplotní můstek. Čím více tepla se převede tímto můstkem, tím více se odpaří příslušné kapaliny. Na trubičce s kapalinou je nadefinována stupnice, která umožňuje odečet množství odpařené kapaliny. Po provedení odečtu se trubička s kapalinou mění za novou trubičku, která obsahuje většinou kapalinu s jinou barvou. Tento způsob měření je nejvhodnější tam, kde teplota vstupního média neklesne pod 60 °C.

 

Objektové měřiče tepla

Kapalinové měřiče tepla

Objektové ( patní ) měřiče tepla slouží k absolutnímu měření tepla předávaného vodou. Slouží jako fakturačn měřidla pro uzavřené teplovodní systémy. Měřiče tepla ve vodě měří a registrují množství tepla v topné vodě výpočtem v kalorimetricém počítadle z naměřeného průtoku topné vody a rozdílu teplot vody v přívodním a vratném potrubí. Měřiče tepla se skládají z ultrazvukového průtokoměru, párových odporových snímačů teploty a vyhodnocovací elektroniky.

Hlavní výhody:

 1. měřiče SONOTHERM, ULTRAHEAT jsou stanovená měřidla
 2. dlouhodobá stabilita přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot
 3. vysoká spolehlivost, minimální nároky na údržbu
 4. velmi nízké hydraulické ztráty průtokoměru oproti mechanickým vodoměrům
 5. snadná obsluha a odečet hodnot pro fakturaci
 6. archiv naměřených a vypočtených hodnot
 7. možnost dálkového přenosu naměřených dat
 

Elektronický měřič tepla

elektronický měřič tepla elektronický měřič tepla

Všechny objektové měřiče tepla je nutné pravidelně ověřovat ( doba platného ověření je stanovena na 48 měsíců). Naše firma Vás v rámci servisních prací zbaví jakýchkoliv starostí se sledováním termínů pravidelného ověřování patních měřičů tepla na základě podepsaných dlouhodobých servisních smluv. Jsme schopni při podepsané servisní smlouvě zajistit veškeré práce, které budou předmětem smlouvy do 48 hodin po nahlášení případné poruchy.zajistíme i pravidelné měsíční odečty naměřených hodnot jako podklad pro rozúčtování nákladú na teplo.

Ukázka měření tepla

ukázka měření tepla

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm