KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » topení » regulace topných soustav

Regulace topných soustav

regulace topných soustav

K zajištění optimální funkce topného zařízení je nezbytná regulace tlakových poměrů v systému. Podle velikosti zařízení se může regulace diferenčního tlaku provádět centrálně nebo decentrálně. Zatímco centrální regulace se používá spíše u malých zařízení, je decentrální regulace účelná u větších zařízení. Jako decentrální regulace se označuje obecně regulace hydraulických poměrů jednotlivých větví topného zařízení. Existuje možnost provést hydraulické vyvážení omezením průtokového množství nebo pomocí regulátorů diferenčního tlaku.

Decentrální regulace diferenčního tlaku pomocí automatických regulátorů větví ASV-P a uzavíracích a měřících ventilů ASV-M nebo ASV-PV a ASV-M u zařízení s více větvemi slouží k zamezení růstu diferenčního tlaku během provozu s nízkou zátěží. Hydraulické vyvážení se přitom musí provádět nastavitelnými termostatickými ventily RA-N na radiátorech. V zařízeních bez nastavitelných termostatických radiátorových ventilů se může jako regulátor diferenčního tlaku s omezením průtoku použít automatický regulátor ASV-PV s regulačním a měřícím ventilem ASV-I.

Termostatické hlavice Danfoss. Siemens nebo Heimeier udržují požadovanou pokojovou teplotu v konkrétních na sobě nezávislých prostorech a pomáhají snižovat spotřebu energie. V průměru ušetří 20% energie v porovnání s ručními ventily na základě využití tzv. teplotních zisků a konstantní pokojové teplotě.

Danfoss je výrobce termostatických radiátorových ventilů, který používá plynové náplně termočlánků. Plyn reaguje rychleji na změnu teploty než ostatní náplně a tím je dosaženo, že regulovaná teplota je udržována s velmi malou odchylkou od hodnoty nastavení. Tato vlastnost má za důsledek lepší využití externích teplotních zisků a lepší úsporu energie. V neposlední řadě si plyn udržuje konstantní kvalitu regulace po celou dobu životnosti termostatické hlavice.

Danfoss nabízí široký sortiment ventilových těles pro všechny části topného systému. Pro vytápění radiátory jsou to ventilová tělesa s přednastavením pro systémy s čerpadlem nebo ventilová tělesa bez přednastavení s malým odporem pro samotížné systémy. Přednastavitelná ventilová tělesa zajišťují optimální vyregulování průtoku topné vody radiátorem a tím přispívají k úspoře energie. Mechanizmus přednastavení nevyžaduje žádný přípravek nebo nástroj.

Tělesa s přednastavením průtoku

RA-N ventilová tělesa s přednastavením jsou vhodná pro teplovodní dvoutrubkové systémy s nuceným oběhem. Přednastavení se používá pro omezení maximálního průtoku topným tělesem. Tímto je zajištěna optimální distribuce topné vody v systému. Mechanizmus přednastavení umožňuje precizní nastavení vypočítaného průtoku. Vlastní přednastavení se provádí bez nástrojů či přípravků.

RLV radiátorové šroubení

Radiátorové šroubení RLV je vhodné pro všechny typy radiátorů s bočním závitovým vývodem. Šroubením lze přednastavit požadované omezení maximálního průtoku radiátorem. RLV také umožňuje uzavřít okruh a vypustit vodu při případné demontáži radiátoru. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a napouštění radiátoru.

Termostatické ventily

termostatické ventily

Udržují teplotu vzduchu v místnosti na zvolené hodnotě, která je nastavena na hlavici ventilů. Toto nastavení může prováděno uživatelem bytu automaticky, bez ohledu na jeho přítomnost v bytě.

Fungují na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu či pevné látky. Ta se roztahuje vlivem zvyšující se teploty prostředí okolo ventilu, Tento pohyb se převádí na kuželku ventilu, která dosedá do sedla. Zdvih kuželky se mění proporcionálně v rozsahu několika kelvinů. Některé termoventily pracují s odděleným čidlem, spojeným s ventilem pomocí kapiláry. Komfortním řešením regulace jednotlivých prostorů tj. všech těles v místnosti současně, je situace kdy radiátor a čidlo v tomto prostoru, buď dvoupolohově řídí termické pohony radiátorových ventilů, nebo řídí proporcionálně jejich elektrické mikropohony.

termostatické ventily

Termostatický ventil reaguje nejen na změnu venkovních podmínek, ale i na případné tepelné zisky ve vytápěné místnosti (např. sluneční záření, teplo produkované dalšími spotřebiči, atd.). Podle potřeby přivírá nebo otevírá přívod tepla do radiátoru. Příslušné řídící čidlo je v termostatické hlavici, proto nesmí být tato hlavice zastíněna nebo osluněna a musí být umožněno volné proudění vzduchu. Přesněji pracují termostatické ventily, které mají čidlo mimo hlavici, které je umístěno na optimálním místě vytápěné místnosti.

 

Existují i termostatické ventily s programovatelným režimem.

Ukázky

ukázka regulace ukázka regulace ukázka regulace ukázka regulace

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm