KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » topení » tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla využívají při svém provozu pracovního média,které se i při nízkých venkovních teplotách odpařuje a tím předává část tepelné energie. Přivede-li se například venkovní vzduch nebo voda k výměníku tepla ( výparníku ), ve kterém cirkuluje pracovní médium , odejme takovémuto zdroji výparné teplo, které je potřebné k tomu, aby došlo ke změně skupenství kapalného na plynné . Zdroj tepla se tímto způsobem ochladí až o několik stupňů.

princip tepelného čerpadla

Kompresor nasaje plynné pracovní médium a stlačí. Tím dojde ke zvýšení tlaku a zároveň také teploty pracovního média- pracovní médium je tedy „ přečerpáno „ na vyšší teplotní úroveň. K přečerpání topného média je zapotřebí elektrickou nebo jinou energie, která však není ztracená. Takto použitá energie navyšuje energetický ( tepelný ) potenciál pracovního média, které takto získanou energii přes kondenzátor předává tepelnou energii médiu,jež se používá k vlastnímu vytápění objektu. Po předání tepelné energie pracovní médium zkapalní, sníží se seškrcením jeho tlak a celý proces se opakuje.

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla

vzduch-vzduch

1. Vzduch – vzduch který je ohříván slunce je jedním ze zdrojů tepla. Jeho nevýhodou je však to, že v období, kdy je zvýšená potřeba tepla (zima) je jeho teplota nejnižší a tím i množství použitého předaného tepla je nízké. V současné době se proto pro vytápění objektů používají různé kombinace vytápění.

 
voda

2. Voda - zdrojem tepla je spodní voda, která si i během zimního období udržuje konstantní teplotu + 8°C až + 12°C. To je velká výhoda tohoto způsobu hlavně tam, kde je dostatečný zdroj této vody. Použití tohoto zdroje musí být povoleno příslušným úřadem (vodohospodářský úřad). Pro tento způsob je třeba vybudovat vlastní studnu jako zdroj vody, lze také využít vodních zdrojů jako je řeka, jezero apod.

 
kolektor

3. Zdrojem tepla je země - zdrojem je teplo, které se v zemi uchovává po celou dobu je teplo je v hloubce 1,2 - 1,5 m velmi stabilní. Předpokladem tohoto způsobu vytápění je pozemek o celkové výměře min. 3x větší než je vytápěná plocha. Potrubí , které se pokládá do této hloubky je naplněno nemrznoucí směsí, která nezatěžuje životní prostředí a předává teplo do výparníku.Vzhledem ke stálé teplotě v zemi je tento druh získávání tepelné energie jedním z nevyčerpatelných a nejvýhodnějších způsobů. Měrný výkon kolektorů se pohybuje u půd s výskytem spodní vody kolem 35 - 40 W/m2 a 10 – 15 W/m2 u suchých a písčitých půd.

 
vrt

4. Zdrojem tepla je země se získáním tepla soustavou sond ve vrtech – tento způsob nevyžaduje velké plochy pozemků, jako při získávání tepla pomocí kolektorů, ale je potřeby schválení příslušným vodohospodářským úřadem. PE trubky jsou vloženy do jednoho nebo několika vrtů až do hloubky cca 80 m . Jsou naplněny nemrznoucí a ekologickou kapalinou, která přenáší teplo z hloubky země ( vysoká stabilita teploty).Měrný výkon jednotlivých sond se pohybuje v rozmezí 30 – 100 W/m zemní sondy podle složení půdních vrstev.

 

Pořizovací náklady na tyto způsoby vytápění jsou v naší oblasti zatím poměrně vysoké návratnost těchto nákladů se pohybuje kolem 6-10 roků.

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm