KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » vodoinstalatérské práce » kanalizace

Kanalizace

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není–li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Co je povinen zajistit vlastník kanalizační přípojky?
Vlastník kanalizační přípojky zajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a užívána a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Ukázky kanalizace

ukázky kanalizace ukázky kanalizace

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm