KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » vodoinstalatérské práce » vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vodovodní přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad.

Vlastníkem přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č.274/2001 Sb., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastník zajistí, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Ukázky vodovodních přípojek

ukázky vodovodních přípojek ukázky vodovodních přípojek

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm