KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » topení » solární systémy

Solární systémy

Jak pracují solární systémy

Náklady za energii se stále zvyšují. My pro Vás máme řešení, které Vám umožní využívat energii, která je zdarma. Je spočítáno, že na uspokojení energetických potřeb lidstva by stačilo při 5% ní účinnosti zpracovat sluneční záření, které dopadá na 0,13% zemského povrchu. Proč tedy tuto energii nevyužít?  Co ale v případě, že slunce nesvítí?  V takovém případě nastupuje záložní zdroj energie, například elektrický dohřev vody, nebo plynový kotel pro topení.

Je možno sestavit i zařízení, které používá jako zdroj tepla solární systém, akumulační nádrže, plynový kotel, elektrické vytápění atd. Přednostně se odebírá teplo ze solárních kolektorů, odkud je rozváděno do topného systému, nebo pro ohřev teplé užitkové vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek odvádí se teplo do podzemních zásobníků, nebo se využívá např. pro ohřev vody v bazénu. Pokud je tepla nedostatek , kdy slunce nesvítí a tepla v podzemních zásobnících není dostatek, nastupuje jako poslední zdroj tepla plynový kotel, nebo v určité hodině noční elektrický proud. Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. To hlídá který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu.  Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu.

Možnosti využití solární energie

 • solární ohřev teplé užitkové vody
 • solární ohřev bazénu
 • solární vytápění

Solární systém je zařízení vhodné všude tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako rodinné domky, zemědělské farmy, podniky, kde probíhá mytí a sprchování zaměstnanců, penzióny, hotely, autokempy, sportoviště...  Jak již bylo uvedeno, tento systém dovede kromě ohřevu vody i přitápět, a to za pomoci kolektorů napojených na běžný systém ústředního vytápění. Toto zařízení je určeno zejména pro celoroční přitápění v rodinných domcích. Použije-li se v objektech, které nejsou pravidelně obývány (rekreační chaty či chalupy), dokáže snížit jejich vlhkost i tvorbu plísní. V zimním období solární přitápění zvýší vnitřní teplotu objektu o několik stupňů a zabrání jeho promrzání.

 

Správně naprojektovaný solární systém může svému majiteli ušetřit až 90% nákladů na ohřev teplé vody, 30 – 40% nákladů na vytápění (při použití vakuových trubicových kolektorů 70 – 80% nákladů na vytápění), až 100% nákladů na ohřev bazénu.

Solární ohřev TUV

Ohřev vody s využitím sluneční energie patří mezi nejznámější a komerčně nejúspěšnější metody využívání slunečního záření. Základní výhodou je široká dostupnost slunečního záření a cena (energie je zadarmo a provozní náklady solárního systému jsou minimální). Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady na solární systém.

Solární systém na ohřev TUV má několik základních částí:

 • Kolektor - jeho úkolem je zachytit dopadající sluneční záření a přeměnit jej v teplo.
 • Zásobník - zde se uchovává ohřátá voda pro použití v době kdy slunce nesvítí.
 • Doplňkový zdroj energie - jeho úkolem je ohřívat vodu v zásobníku v období, kdy je nedostatek slunečního svitu.
 • Regulační systém - zajišťuje, aby se v době kdy slunce svítí teplo, přenášelo do zásobníku, a v době kdy slunce nesvítí, naopak teplo ze zásobníku nevyhřívalo kolektor. Dále spíná doplňkový zdroj v době, kdy poklesne teplota zásobníku pod nastavenou hodnotu.
 • Pomocná zařízení - spojovací potrubí ventily, expanzní nádoba apod.
solární systémy

Popis: 1-solární kolektor, 2-solární zásobník (trivalentní), 3-kotel ústředního vytápění, 4-elektronická regulace solárního systému, 5-elektrické topné těleso, 6-výměník tepla okruhu ústředního vytápění, 7-výměník tepla solárního okruhu, 8-teploměry, 9-manometr, 10-expanzní nádrž, 11-oběhové čerpadlo, 12-pojišťovací ventil, 13-odvzdušňovací ventil, 14-výstup teplé vody, 15-uzavírací ventily, 16-zpětná klapka, 17-plnicí kohout, 18-vstup studené vody z vodovodního řadu. Pozice č. 8, 9, 10, 11, 12, 16 spolu s průtokoměrem jsou na solární instalační jednotce.

Ohřev bazénu (zpravidla dvouokruhový systém)

 • Solární systémy pouze pro ohřev bazénu jsou vhodné jen pro celoročně vyhřívané bazény.
 • Doporučujeme kombinaci alespoň s ohřevem TUV.
 • Ohřev bazénové vody probíhá v plnoprůtočném bazénovém výměníku, který je napojen sériově do okruhu filtrace.
 • Při použití kolektorů Heliostar doporučujeme absorpční plochu o velikosti 40 - 50 % plochy bazénu.
 • Možnost ohřevu bazénu pomocí výměníku, který v jediném tělese integruje dva zdroje: solar a kotel.
 • Cena je stanovena individuálně dle rozsahu dodávky.
 

Solární systém - dvouokruhový: ohřev TUV, ohřev bazénu

solární systém - dvouokruhový

Solární systém - tříokruhový: ohřev TUV, přitápěníí, ohřev bazénu

solární systém - tříokruhový

Ohřev teplé užitkové vody, bazénů a vytápění (přitápění) objektů solární energií.

Využití tepelné energie okolního prostředí (vzduch, voda, země) pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění rodinných domů i průmyslových objektů, využití odpadního tepla.

Využití biomasy (peletky, dřevní hmota, sláma, apod) k vytápění objektů, teplovodní systémy pro obce i jednotlivé objekty. Topné systémy pro vytápění, založené na spalování zemního plynu, uhlí, topného oleje.

solární systém - schéma

Ukázky solárních systémů

Ukázky solárních systémů Ukázky solárních systémů

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm