KT Plusservis s.r.o.

Růžička Petr jednatel
mob.: 777 975 615, tel.: 353 549 069

Růžička Zdeněk technik
mob.: 606 420 693, tel.: 353 549 069

Ing. Vaněk Bohuslav vedoucí realizace
mob.: 731 419 444, tel.: 353 549 069

 

úvodní stránka » služby » topení » výměníkové stanice

Výměníkové stanice

výměníkové stanice

Objektové a bytové výměníkové stanice (DVS) jsou zařízením, které má omezit ztráty tepla dodávaného teplárnami, max. zautomatizovat ohřev vody ÚT a TUV, zlevnit tuto činnost a spolu s bytovými vodoměry a kalorimetrickými měřidly na jednotlivých radiátorech umožnit spravedlivější platby spotřebovaného tepla.

Kompletní výstavba výměníkových stanic a kotelen začíná od přípravy zakázky, vytvoření projektové dokumentace, přes dodávky a montáže zařízení, až po uvedení do provozu a vystavení tlaková a topné zkoušky.

Technické řešení

Výměníková stanice lze použít všude tam, kde chceme tlakově nezávislé připojení k primárnímu médiu a tam, kde chceme samostatně regulovat několik samostatných okruhů.Technologie předávacích stanic jsou osazovány na nosný rám se stavěcími šrouby, které umožňují vyrovnání technologie do vodorovné polohy i při drobných nerovnostech podlahy. Při konstrukci je nutné, aby všechny armatury ve stanici byly umístěny tak, aby byla umožněna snadná obsluha i opravy výměníkové stanice. V předávacích stanicích jsou používány tvarovky a přechody, tím je zajištěna nízká hlučnost proudícího média.

Primární okruh

Primární médium vstupuje do stanice přes uzavírací armatury a filtr mechanických nečistot. Množství předané tepelné energie se reguluje dvoucestným regulačním ventilem. Ventil na vstupu do výměníku škrtí průtok primárního média do výměníku a tím i teplotu vystupující na sekundární straně. Stabilní tlakové poměry na primární straně udržuje regulátor diferenčního tlaku.

Sekundární okruh

 

Sekundární okruh bez regulace – Do okruhu proudí topná voda o teplotě vystupující z výměníku tepla. Teplota je definována jako “vyšší ekviterm“ a využívá se jako před regulovaná pro okruh VZT nebo pro následné směšování. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťuje dvojice čerpadel. Dle parametrů otopné soustavy se navrhují čerpadla s třístupňovou regulací otáček, nebo s plynulou regulací.

Sekundární okruh s regulací třícestným ventilem – Na výstupu větve je umístěn třícestný ventil, který směšuje vracející se zpátečku s  vodou vystupující z výměníku o teplotě „vyššího ekvitermu“. Směšovacím poměrem se reguluje výstupní teplota.

Ukázky výmeníkových stanic

Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic Ukázky výmeníkových stanic

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte nás, nebo vyplňte následující formulář.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© KT Plusservis s.r.o. | 2M STUDIO s. r. o. webdesign

© KT Plusservis s.r.o. | mapa webu | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign | mail | adm